Ekonomifakta

Monopsoni

En marknadmarknad: som domineras av en enda köpare.

Senast uppdaterad: 2006-12-18