Ekonomifakta

Mikroekonomi

Den del av nationalekonomin där ekonomiska aktörers beteende studeras. Till exempel studeras konsumenters eller beslutsfattares beteende på marknaden. Inom mikroekonomin utgår man ofta från individers beteende som rationellt.

Senast uppdaterad: 2008-10-29