Ekonomifakta

Merchanting

Köp/vidareförsäljning. En tjänst som uppkommer i samband med varuhandel och ingår i produktions- och exportvärdet. I den svenska statistiken utgörs den av svenska företags köp och försäljning av produkter som tillverkas och sedan sålts utomlands utan att passera den svenska gränsen.

Senast uppdaterad: 2009-09-10