Ekonomifakta

Marknadsekonomi

Ett system där marknaden styr priser och produktion i ekonomin. Motsats till planekonomiplanekonomi:.

Senast uppdaterad: 2009-10-12