Ekonomifakta

Märket

Under avtalsrörelsen beslutas det om hur höga löneökningarna ska bli under nästa avtalsperiodavtalsperiod:. Löneökningstakten brukar först bestämmas för den internationellt konkurrensutsatta sektorn, dvs exportindustrin, och därefter sätts övriga löner. Eftersom exportindustrins löneökningstakt fungerar som riktmärke för övriga branscher kallas den för "märketmärket:". Att löneökningstakten inte är högre än märketmärket: är viktigt för Sveriges internationella konkurrenskraftkonkurrenskraft:.

Senast uppdaterad: 2016-03-23