Ekonomifakta

Marginalintäkt

Se marginalinkomstmarginalinkomst:.

Senast uppdaterad: 2008-08-21