Ekonomifakta

Marginalinkomst

Inkomsten från en extra timmes arbete eller, mer allmänt, den intäktintäkt: som genereras då man ökar produktionen med en enhet.

Senast uppdaterad: 2008-08-21