Ekonomifakta

Marginalavkastning

Term som åsyftar den ytterligare avkastningavkastning: som en extra insatt resursenhet ger.

Senast uppdaterad: 2008-10-29