Ekonomifakta

Makroekonomi

Den del av ekonomisk teori som analyserar ekonomin som helhet och beaktar konjunkturkonjunktur:, nationalräkenskapernationalräkenskaper:, arbetsmarknadenarbetsmarknaden:, och liknande storheter. Skiljer sig från mikroekonomimikroekonomi: som analyserar enskilda aktörer som konsumenter och företagföretag:.

Senast uppdaterad: 2009-10-12