Ekonomifakta

LOU

Lagen om Offentlig UpphandlingOffentlig Upphandling:. Lagen reglerar vad som måste läggas ut på offentlig upphandlingoffentlig upphandling: och hur en offentlig upphandlingoffentlig upphandling: ska gå till.

Senast uppdaterad: 2009-10-19