Ekonomifakta

Löneutveckling

Hur lönerna utvecklas över tiden. NominellNominell: löneutvecklinglöneutveckling: är förändringen i löpande siffror och tar inte hänsyn till inflationen. Reell löneutvecklinglöneutveckling: tar däremot hänsyn till inflationen och visar på förändringen i köpkraften. Relativ löneutvecklinglöneutveckling: är när man jämför löneutvecklingen mellan olika grupper eller över tiden.

Senast uppdaterad: 2008-09-26