Ekonomifakta

Lönespridning

Variationen i lönerna. Ett vanligt mått på lönespridningen är kvoten mellan 90e och 10e percentilen.

Senast uppdaterad: 2006-12-18