Ekonomifakta

Lönepolicy

Policy som klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lönlön: genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättningen.

Senast uppdaterad: 2006-12-18