Ekonomifakta

Löneglidning

Lönestegringar vid sidan om avtalen.

Senast uppdaterad: 2006-12-18