Ekonomifakta

Lön

Avtalad ersättning vid anställning. Lönen ska medverka till att företaget attraherar, utvecklar och behåller medarbetare. I ekonomisk teori är lönen priset för arbetskraftarbetskraft:.

Senast uppdaterad: 2009-10-12