Ekonomifakta

Lissabonstrategin

För att kunna konkurrera med andra stora globala aktörer måste EUEU: ha en modern och effektiv ekonomi. Vid sitt möte i Lissabon i mars 2000 slog EUEU::s politiska ledare fast ett nytt mål, nämligen att EUEU: inom ett årtionde skull bli "världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxttillväxt: med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning". EUEU::s ledare kom även överens om en detaljerad strategi för att uppnå detta mål. LissabonstrateginLissabonstrategin: omfattar sådana frågor som forskning, utbildningutbildning:, fortbildning, tillgång till internet och e-handel. Den omfattar även reformer av socialförsäkringssystemen i EUEU:, som måste bli hållbara för att kommande generationer också kan få ta del av dem. Varje vår träffas Europeiska rådet för att bedöma framstegen med att förverkliga LissabonstrateginLissabonstrategin:.

Senast uppdaterad: 2006-09-12