Ekonomifakta

Likviditetsöverskott

Tillgång till likvida medellikvida medel: vid periodens början.

Senast uppdaterad: 2008-09-04