Ekonomifakta

Liberalisering

Att verka för en friare ekonomi där staten har en mindre roll. Kan innefatta avreglering och privatiseringprivatisering:.

Senast uppdaterad: 2007-02-21