Ekonomifakta

Lägstalön

Den enligt kollektivavtalet lägsta tillåtna lönenivån. Se även minimilönminimilön:.

Senast uppdaterad: 2007-02-26