Ekonomifakta

Kyoto-överenskommelsen/Kyotoprotokollet

Namnet på den uppgörelse som träffades på konferensen i japanska Kyoto 1997. Kyotoprotokollet säger bland annat att EUEU:-länderna under perioden 2008-2012 ska minska sina utsläpp av växthusgaserväxthusgaser: med åtta procent, USA med sju procent och Japan med sex procent, jämfört med utsläppen 1990. USA har ännu inte godkänt avtalet. I Montreal 2005 fick Kyotoprotokollet sin slutgiltiga utformning avseende på regler för efterlevande. En process för förhandlingar om internationellt samarbete och framtidens klimatregim efter år 2012 inleddes också.

Senast uppdaterad: 2007-03-27