Ekonomifakta

Korspriselasticitet

Mäter hur efterfråganefterfrågan: av en vara påverkas av prisförändringar på en annan vara. Om korspriselasticiteten är starkt positiv ger en prisökning hos en vara en ökning av efterfråganefterfrågan: på den andra och varorna är att betrakta som substitut. Om korspriselasticiteten är starkt negativ ger en prisökning hos en vara en minskning av efterfråganefterfrågan: på den andra och varaorna är att betrakta som kompliment. Om korspriselasticiteten är nära noll är varornas efterfråganefterfrågan: oberoende av varandra.

Senast uppdaterad: 2009-10-09