Ekonomifakta

Kontraktiv

Begrepp som används för att beskriva åtstramande ekonomisk politik. Det innebär att man för en politik som syftar till att kyla av ekonomin, exempelvis genom höjda skatter eller sänkta transfereringar. Motsats till expansiv.

Senast uppdaterad: 2019-04-30