Ekonomifakta

Konkurrensutsatt sektor

Den del av samhällsekonomin som konkurrerar med utlandet. Denna sektor skall enligt praxis sätta nivån för löneökningar i den svenska modellensvenska modellen:.

Senast uppdaterad: 2009-10-09