Ekonomifakta

Konkurrens

Situation som uppstår där ett finns ett flertal oberoende aktörer på en marknadmarknad:. Den mest omtalade typen av konkurrenskonkurrens: är säljkonkurrens, även om det också finns på köpkonkurrens. Begreppet konkurrenskonkurrens: finns också i biologi, politik och sociologi.

Senast uppdaterad: 2009-10-09