Ekonomifakta

Konjunktur

Rådande ekonomiskt tillstånd med avseende på framför allt kapacitetsutnyttjandekapacitetsutnyttjande:, arbetslöshetarbetslöshet: och tillväxttillväxt:.

Senast uppdaterad: 2009-10-09