Ekonomifakta

Kondenskraftverk

Ett kondenskraftverkkondenskraftverk: producerar enbart el och man tar inte vara på överskottsvärmen. Bränslet i ett kondenskraftverkkondenskraftverk: är främst kol, olja och gas men också avfall används.

Senast uppdaterad: 2007-03-27