Ekonomifakta

Koncern

En koncernkoncern: är ett samlingsbegrepp på ett moderbolag och dess dotterbolagdotterbolag: ihop.

Senast uppdaterad: 2009-11-04