Ekonomifakta

Kommunförbund

KommunförbundKommunförbund: är ett frivilligt samarbets- och intresseförbund som kan fungera som ett serviceorgan för kommuner eller landsting och regioner. Det kanske mest kända kommunförbundet är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Senast uppdaterad: 2009-11-02