Ekonomifakta

Koldioxidintensitet

De totala koldioxidemissionerna som andel av produktionsvärde.

Senast uppdaterad: 2009-10-09