Ekonomifakta

Koks

Bränsle framställt av stenkol genom upphettning utan lufttillförsel. Delar av kolets fasta beståndsdelar förgasas och den fasta återstoden kallas kokskoks:. Används i metallurgiska processer som bränsle och som reduktionsmedel (tar bort syre ur metalloxider).

Senast uppdaterad: 2006-10-21