Ekonomifakta

Keynesianism

En typ av ekonomisk politik som syftar till att styra ekonomin bort från stora konjunktursvängningar . Detta genom att stimulera i lågkonjunkturlågkonjunktur: och bromsa i högkonjunkturhögkonjunktur:. Den här formen av finanspolitikfinanspolitik: var övergiven i de flesta länder fram till finanskrisen 2008 eftersom många menat att åtgärderna ofta kommer för sent och tenderar att snarast förvärra situationen. I den efterfrågekris som uppstod efter finanskrisen har Kensianismen fått nytt intresse.

Senast uppdaterad: 2019-04-30