Ekonomifakta

Kapitalintensiv produktion

Produktion där det ingår relativt stor mängd kapitalkapital:. Kan vara i form av maskiner och/eller kunskap.

Senast uppdaterad: 2009-10-09