Ekonomifakta

Kapitalförslitning

Värdeminskning av kapitalkapital: till följd av normal använding och förutsebar föråldring, inklusive en avsättningavsättning: av förlust av materiella fasta tillgångar genom oförutsedda skador vilka man kan försäkra sig emot. KapitalförslitningKapitalförslitning: värderas till återanskaffningspris.

Senast uppdaterad: 2009-10-09