Ekonomifakta

Kapitalbeskattning

Den skatt som tas ut på kapitalkapital: och ägande. Hit hör, fastighetsskatten, kapitalinkomstskatten och den nu avskaffade förmögenhetsskatten.

Senast uppdaterad: 2011-02-25