Ekonomifakta

Kapitalbalans

(eng. Capital Account) Kapitalbalansen är en del av betalningsbalansen. Omfattar bland annat EUEU:-bidragbidrag:, arvskiften och överlåtelse av patentpatent:. (Kallas också kapitaltransfereringar)

Senast uppdaterad: 2009-10-09