Ekonomifakta

Kapital

Inom samhällsekonomin är kapitalkapital: en produktionsfaktor som inkluderar fasta anläggningar och maskiner men i en vidare tolkning också kunskap och goodwill etc. Kan också syfta på tillgångar minus skulder, eller finansiell förmögenhet.

Senast uppdaterad: 2009-10-09