Ekonomifakta

Juridiska personer

Är sådana rättsobjekt som inte är fysiska personerfysiska personer:. Som juridiska personerjuridiska personer: betecknas bland annat aktiebolagaktiebolag:, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Senast uppdaterad: 2009-09-10