Ekonomifakta

Jobba svart

Att jobba svartjobba svart: innebär att man inte betalar skatt på sin lönlön:, arbetsgivaren betalar inte heller arbetsgivaravgifter. Detta innebär att stat, kommun och landsting får mindre skatteintäkter och har därmed mindre att fördela på den gemensamma välfärden trots att lika många har rätt att ta del av den. Det är dessutom olagligt att anställa och arbeta svart.

Senast uppdaterad: 2012-02-13