Ekonomifakta

ITC

International Trade Centre är FN-systemets centrala organ för handelsfrämjande. ITCITC: bildades 1964 och är ett gemensamt dotterorgan till UNCTADUNCTAD: och WTOWTO:.

Senast uppdaterad: 2006-12-18