Ekonomifakta

Inkurans

Värdeminskning av en vara på grund av skada, förslitning eller liknande.

Senast uppdaterad: 2008-09-03