Ekonomifakta

Inkomstelasticitet

Inkomstelasticiteten mäter hur en förändring av inkomsten påverkar efterfråganefterfrågan: på en vara eller tjänst. Om inkomsten ökar leder detta normalt till att efterfråganefterfrågan: på en vara eller en tjänst ökar. För inferiora varorinferiora varor: sjunker istället efterfråganefterfrågan: när inkomsten ökar.

Senast uppdaterad: 2009-10-07