Ekonomifakta

Infrastruktur

System av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera. Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar och telekommunikationer.

Senast uppdaterad: 2009-10-07