Ekonomifakta

Inflationsmål

Ett mål för hur hög inflationen får vara i en ekonomi. Det är centralbankens ansvar att uppfylla inflationsmålet. Syftet med ett inflationsmålinflationsmål: är att skapa ett konkret medel för att uppnå prisstabilitetprisstabilitet:, det vill säga att prisnivån i ekonomin kontinuerligt ökar lika mycket. PrisstabilitetPrisstabilitet: är viktigt för en ekonomi till exempel när man ska göra långsiktiga investeringar eller avtala löner. Sverige är ett av de länder som har ett inflationsmålinflationsmål:. Sveriges inflationsmålinflationsmål: ligger på 2 procent. Det är Riksbankens uppgift att med hjälp av styrräntan (ReporäntanReporäntan:) hålla inflationen nära det målet på årsbasis.

Senast uppdaterad: 2019-01-21