Ekonomifakta

Industri

Industrin är den del av näringslivetnäringslivet: som tillverkar varorvaror: och tar fram råvarorvaror: och förädlar dem. Även gruvbrytning hör hit. Att man ibland talar om "serviceindustri", "turistindustri" etc. beror på påverkan från engelskan där "industry" betyder näringsliv. IndustriIndustri: på engelska heter "manufacturing".

Senast uppdaterad: 2006-09-12