Ekonomifakta

Immateriell tillgång

En tillgång som inte går att ta på, t ex patentpatent: eller licensrättighet. Jämför materiell tillgångmateriell tillgång:.

Senast uppdaterad: 2008-08-13