Ekonomifakta

ILO

International Labour Organization, med sitt säte i Genéve, bildades i samband med fredsfördraget i Versailles 1919 och är sedan 1946 ett självständigt fackorgan inom FN. Dess huvudsakliga uppgift är att främja social rättvisa, internationella lagar om mänskliga rättigheter och humana arbetsvillkor.

Senast uppdaterad: 2006-09-12