Ekonomifakta

Humankapital

Ett mått på befolkningens och arbetskraftens samlade kompetenskompetens: och arbetsförmåga.

Senast uppdaterad: 2006-06-14