Ekonomifakta

HDI, Human Development Index

HDI är ett mått på välståndvälstånd:, på samma sätt som BNPBNP:. HDI väger förutom bruttonationalinkomsten, BNIBNI:, även in förväntad livslängd och utbildningsnivå.

Senast uppdaterad: 2021-02-02