Ekonomifakta

Handelspolitik

Innefattar de åtgärder som en nationalstat tillämpar för att påverka handeln med varorvaror: och tjänstertjänster:. HandelspolitikHandelspolitik: kan exempelvis handla om politiska överväganden, beslut och lagstiftning till exempel i form av exportexport:- och importlicenser samt tullar.

Senast uppdaterad: 2007-09-13