Ekonomifakta

Handelskammare

En fri och obunden regional näringslivsorganisation som har till uppgift att verkar för att främja det regionala näringslivetnäringslivet:. Varje handelskammarehandelskammare: ägs av sina medlemmar, som normalt består av företagföretag:, kommuner och andra organisationer. Medlemmarna utser kammarens styrelse. Flertalet av landets handelskamrar är medlemmar i Svenska Handelskammarförbundet, som är ett samarbets- organ för handelskamrarna i Sverige. Det finns också nära 50 svenska handelskamrar runt omkring i världen. Dessa finansieras och styrs av medlemsföretagen i respektive land. I Sverige finns för närvarande elva regionala handelskammarehandelskammare:.

Senast uppdaterad: 2006-09-12